anonym, kolem roku 1300


BUOH VŠEMOHÚCÍ

Buoh všemohúcí
vstal z mrtvých žádúcí!
Chvalmež Boha s veselím,
tak nám všem Písmo velí.
       Kyrieleison.

Ležal tři dni v hrobě,
dal prokláti sobě
bok, ruce, noze obě,
na spasenie tobě.
       Kyrieleison.

Jezu Kriste, vstal si,
nám za příklad dal si,
žeť nám z mrtvých vstáti,
s Bohem přebývati.
       Kyrieleison.

Marie žádúcie,
z nebes róže stkvúcie,
pros za nás Hospodina,
svého milého syna.
       Kyrieleison.

Pane náš Ježíši,
uslyš svoji říši,
nás hřiešné křesťany,
pro tvé svaté rány.
       Kyrieleison.

Svaté Mařie synu,
otpusť hřiešným vinu,
pane Jezu Kriste,
jenž jsi vstal zajisté.
       Kyrieleison.

Ó králi nebeský,
uslyš svój lid český,
zbav nás núze této,
daj nám dobré léto.
       Kyrieleison.

Uslyš naše hlasy,
daj pokojné časy,
Jezu Kriste, králi,
ať tě tvój lid chválí.
       Kyrieleison.

Otpusť naše zlosti,
všech nás bludóv zprosti,
daj nám pro svú dobrotu
svaté cierkve jednotu.
       Kyrieleison.

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist