anonym, 15. století


NARODIL SE KRISTUS PÁN

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z ruože kvítek vykvet' nám,
radujme se,
z života čistého,
z rodu královského,
narodil se.

Jenž prorokován jest,
veselme se,
ten na svět poslán jest,
radujme se,
z života čistého,
z rodu královského,
narodil se.

Člověčenstvie naše,
veselme se,
ráčil vzíti na se,
radujme se,
z života čistého,
z rodu královského,
narodil se.

Goliáš oblúpen,
veselme se,
člověk jest vykúpen,
radujme se,
z života čistého,
z rodu královského,
narodil se.

(podle kancionálu Franusova)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist