Petr Burian


O DUŠIČKÁCH

S podzimem slunce níž se níží
jsme věčnosti zas o píď blíž
Mrtví se vtíravěji dobývají
v pozornost naši jak náhlý dětský vzlyk

Dušičky o Dušičkách čekávají
setkání s námi aspoň ve vzpomínkách
I sebemenší dárek na hrob položený
dojme však víc než modlitba

(Úsvit přichází slzami, 1999)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist