Jan Čarek


NEŠTĚSTÍ

Nic se mě neboj, strako,
já nebudu tě bít
– já vím, já vím, že nerada
tak jsi mě pošlapala kopyty,
k smrti mě potloukla –
Já mezi vás skočila když jste se rvaly,
aby tě neprobodla
– v tvém lůně strakaté, vlhké telátko spí.

Na mě se podívej, jsem celá potlučená,
na stehně mám krví podlitou ránu
jakoby těžkým kladivem mě do nohy tam praštil,
bolí mě v útrobách,
na rukou jizvy otevřené mám od rohů tvých,
k zemi jsem přišla pod tvoje kopyta –

Snad pánbůh dá, že živa zůstanu,
nějak se zvednu zas,
svou hlavu, kterou už tu nikdo nemá rád,
v chlupatý krk tvůj tisknu, strako má,
a pláču, bože můj,
nic se mě neboj – já ti jen přišla říct,
že se na tebe ani nehněvám,
dyť já vím, že jsi mně ublížit nechtěla
– jen proto jsem se k tobě dovlekla,
abysi věděla, že nebudu tě bít,
strako má, stračeno!


SAMOTA

Dlouho jsi se trápil,
do nocí modrých jsi snil jak bys byl šťasten –
Bída tě zalila – vášní jsi šel,
nikde jsi nenašel upokojení –

Na všechny touhy ulehlo těžké těžítko chleba,
zcuchané nervy hřeben života trýzní –
Také já míval jsem přátele,
své verše tenkrát jim čítal.

Ženu jsem miloval kouzelnou pln tiché touhy a snění,
nikdy ji neobjal pro velkou lásku –
Uplynuly vody – uplynuly lásky,
nejhlubší byly ty nešťastné –

Co bylo přešlo – stále jsem sám,
od mládí zvyklý jídat temný chléb odříkání
na cizí lásku – na cizí štěstí
slz lítostí vlahou se dívám –

Všechno unaví v rezavých letech
i s knihami teskný rozhovor –
V alkoholu, v probděných nocech tichých
hledáš pokoj a klid.

Na něco úžasného stále v hloubi duše se připravuješ,
dny odsunuješ, na něco tajného čekáš –
A zatím leta jdou – nic nepřichází,
a život, který přešel, jsi nežil – –

(Smutný život, 1929)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist