Miroslav Červenka


SLAVÍK

Měsíc a mlha zatopily
sad
a všechna ano proměnily
v snad,
trčící kmeny rozechvěly strunou,
mlhu mhou měsíc křtí,
mha měsíc lunou,
měkká dlaň vody po listoví hraje
a zdi se sklánějí jak úbočí:
tak vidí háje slavík, umíraje
když bílá blanka tmy
mu klesá přes oči.


NÁPIS NA POVALENÁ BOŽÍ MUKA
Jaroslavu Seifertovi

Sloupečku Boží! Sotva v úhlu cest
tě svrhli s podezdívky, místo tebe
neviditelný anděl určen jest,
aby tu stál a podepíral nebe.

Nebe? Či zem? Když duše reznou, když
bezčasé věčnému se pošklebuje,
sloupečku Boží! co má k pádu blíž?
Co, Bože, víc tvá muka potřebuje?

1975

(Dvacet tři patnáct, 1979s)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist