Emil Dvořák


NEMOCNICE

Klátivým hastrošem větry si hrají.
Hladové ptáky to straší.
V lese se stromy rozrůstají,
z kořenů k nebi raší.

Lidé se procházejí.
Vlaky se ženou tratí...
Nemocní v srdcích krvácejí,
sami sobě se tratí.

Je to tak strašlivě prosté:
na stromy vzpomínat u lesa,
na jeden určitý... který pro tebe roste...
na toho, kdo jej kácí a tesá...

Vykřikni: rakev!... Křikni to slovo,
rozjímej, lež a rozjímej...
Od toho slova zpět k lesu nanovo
vzpomínej, tiše vzpomínej!

Obloha vysoko klene se,
svět je jen obrázek... krajina...
svět je jen písnička, písnička o lese...
o lese, který... dohasíná...

(Lepty srdcem, 1931; z antologie Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, 2000)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist