Ladislav Fikar


MOJE MAMINKA

2/

Kdy jsem byla nejvíc opuštěná a sama?
Mockrát.
Ale tenkrát, to jsem se rozplakala
                                                na silnici,
když praskl ten ráfek.
Večer na krku, nikde nikdo
a k nám na Samotín ještě tři hodiny
a s plnou fůrou pařezů
                                a polními cestami...

Kvetly tam slunečnice,
                                nebo už odkvítaly?

Hlavu jsem přitulila k tváři
                                náruční krávy,
co si teď počneme, Mazlo?
Zpocené chlupy studily,
myslela jsem, že se zabiju.
Anežka ještě nechodí do školy,
                                ty dvě slunečnice
bych měla vzít mamince na hrob,
tančila jsem já vůbec někdy?

Tatínek ani Francek nepíšou,
                                aby tak padli,
Ládík a Lojzina šli teprv do učení,
v sobotu přijedou, musíš mu vyprat.
Na všechno sama. Kdy jenom vyberou
                                                brambory?

Pokoušela jsem se kamenem
                                natlouct ráf zpátky,
krávy trhly, vysypaly se loukotě,
Bože, slituj se,
ve fůře zapraštělo, ale náprava vydržela.
Tahala jsem z příkopu zakutálený pařez
a vlaštovky na drátech bědovaly se mnou.
Byl tichý sluneční podzim
plný jeřabin.

Ale všude se najdou dobrý lidi.
Ještě před půlnocí jsem byla doma.
Anežka celá uplakaná
spala u stolu. Potmě,
ještě nedosáhla na lampu.

Chtělo se mi zpívat.


ZÁVĚŤ

Celou noc za chalupou škrábe
rozskřípaným rezatým perem

Posté si zapaluje hořký gauloiskový tabák
Dusí se dušným chraplavým kašlem

Pod sebou nastláno černo špačků
V trávě se válejí zmačkané poškrtané listy

Ráno
luštím vzkaz
místy nečitelný (vygumovaný jíním):
MÁ ZÁVĚŤ
               Dáno v říjnovém lese v noci na ...

Kdoví jak tu budu ještě dlouho
Už tím (dál nečitelné)... a pak tu zpěvavou havěť...
opíraje se svou lehoulinkou
(perutí?) o peň...
slabé trouchnivé srdce
Od té doby se blesk... počíná...
třas a (trnutí?) v celém těle
a v hlavě hučení deště
Nedomyká se mi vlevo tvá
zelená chlopeň (nebo obě?)
touho

Pro případ kdyby (chybí půl řádky)
činím tuto svou poslední vůli
a odkazuji:

Sto tisíc ve zlatě větru
Dřevo na rakev tobě
Žaludy sviním

(Kámen na hrob, 1988e)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist