Jaroslav Erik Frič


ACH LÁSKO SE ZLOMENÝM KŘÍDLEM

snad křivě jsme kdysi přísahali?
jen jediný je smutek na zemi
že nejsme svati
v jakých to úpornostech v propasti zápasíme
a v mlčení klesáme a v stud
kdy pro spravedlivé sstoupil do pekel
jen pozemsky ze všeho lítost
a ničeho už se nedotknout
lásko má
se zlomeným křídlem
čím ještě spravovat svíravé stezky Páně
o nichž praveno že nevýzpytné
čím doplnit a prožít do syta
v tak těžko zvládaných nevolnostech
jen steskem vesměrným jonášovským
jako by voda byla nad zemí vysoko
a velryb tisícero splývalo s horizontem
zda ve vodách ještě či v třpytivosti nebe?
jak ptáčata přitisknuti
a srdce usedá svírá se a třese
kde pohozen s utrženou hlavou plyšový medvěd
medvídek ještě ocumlaný uválený hadrovitý
hlavně přes den neurvale
v ústech nasládlo po jedlých kaštanech
prodávaných v strážní budce časů klášterních
chuť kaštanů které jsme nejedli
když v poli brázda a divoké svině ve výběhu
a v chrámě jsme slyšeli že víra pak je
nadějných věcí podstata
a důvod ten neviditelných
s očima sklopenýma v kostelní lavici
s kým vlastně spřaženi?
málem v adventě ještě
a půst nás už rozkládá perleťově
jak hračky sil krutých nevědomých
má lásko
pro co nám ještě oči a cit v rukou zůstaly?
v měkkosti nejněžnější
když nožem v ráně pootočit
vlevo či vpravo
a dost
lásko
se zlomeným křídlem
jak přesypat poušť mých špatných skutků
a rozeznít struny břeskným úderem?
všude už zhasli
ale den nasvěcuje naši bolest tak zoufale lidskou
když nevíme zda pozdě již
nebo stále brzy?

(Houpací kůň šera a jiné básně, 1998)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist