Irma Geisslová


JESEŇ V DUŠI

Když máje květy honosí se země,
a z temna lesa jarní ódy znějí,
tvor všelik s novým nadšením a láskou
kdy žít se chystá, tu mi nejbolněji.

Vždyť hlouběji se opuštěnost cítí,
kdy šumný rej kol svěžím krůčkem kluše,
stín černější čím světlo jasnější je,
a na jaře je pustším – podzim duše.


BOLEHLAV

Mně veselo, tak divoce,
já počítám ty svoje muky,
teď vzroste-li mi, zašlápnu
květ v lesním míru mezi buky.

Teď na smrt by mne vyděsil,
kdo věstil by mi šťastné žití,
mně hudbou temných myšlének
se šílené zdá vlnobití!

Já s třeštícíma zrakoma
pryč prchám z kruhu tiché slasti,
však s úsměvem bych rozmarným
se uvrhnula do propasti.


PRÁZDNO VŮKOL – TEMNO NADE MNOU

Já bojím, lekám se, mé nitro šírá pláň,
již slunko neozáří
a půlnoc neztemní; je věčně šedivá,
jen mlhám se tam daří.

A jednotvárný zvuk, jenž zpíná k zoufalství
vědomí uděšené,
zní táhle, bez změny bytostí nešťastnou,
nad níž se temno klene. –


BLUDICE

Ó, divá bolesti! já ztrácím vůdčích stop –
má duše jak kdy mizí; –
noc vonná kolem mne, a všechna rozkoš z ní,
i hvězdy mně už cizy! –

Tak prázdno – bože můj! a nikde vřelosti,
jen chlad, neb úsměv z ledu,
že v bolu zoufalém já vším – vším pohrdám,
i – sebou ku posledu. –

(Immortelly, 1879)


/ / /

Pojď, potěšíš se u pohledu k výším,
kdos vyprávěl, že skutečně se stává,
že v luně David na svou harfu hrává,
buď jakkoli, však já tu harfu slyším – – –


/ / /

Tma je... Úzkost hrdlo svírá,
mozek třeští v dusnu tom –
divým chvatem mrak se blíží,
v něm se skrývá blesk a hrom –

Rozsvítí se, zaburácí – –
Bůh nás milosrdně suď!
Dovolíš-li – trhám šaty,
bij, ó blesku, zde má hruď!

asi 1900


/ / /

Noc černá... v dáli vyje pes...
snad vidí kohosi...
mně divno, duši jímá děs –
zda nebe uprosí?

Mám rozloučit se – s někým – již –
ne, probůh, ještě ne!
Spíš nad mým lůžkem vztyč se kříž,
jejž břečťan překlene –

Žel! pozemské mám myšlénky,
ty schvátí všední kal!
A na růžové lupénky
jak rez by napadal –

Ó, hrůzou ztrácím smysly dnes;
než květ se zarosí,
co bude? v dáli vyje pes,
snad vidí kohosi – – – –

1909


/ / /

Podivná touha, divoká, mocná
proniká srdcem mým,
jak hledí měsíc větvemi stromů
zářivým okem svým.

Ztiš se jen, touho, jak letní bouře,
skutečnost pal tvůj uhasí,
v zániku tůně stáhne tě osud
jak vodník oběť za vlasy.

11. října 1909

(Zraněný pták, 1978)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist