Jiří Gold


/ / /

přese všechno
zůstáváš uzavřen: ne

před tím co přichází
ale proti tomu
co čeká zasuté
v tobě

ještě jsi nepromluvil
a už v nesrozumitelném jazyce

ticho nepřeložitelné

mlčení o dvou koncích

13. 11. 1987


/ / /

několik opracovaných kvádrů
na pozadí šedivého skalního masivu

a dech z vědychtivých úst
který rozežírá listy
mramorových knih

několik přelomených sloupů
proti neplodnému otvoru nebe
namísto čeho?

několik náhodných gest
jimiž mluvíš přímo s tím
kdo tu není

a strom
se stopami lásky
v kůře
stojící v pozadí
jako by rostl z jiných časů: ale proč

by se i na něm
nemohl někdo oběsit?

17. 11. 1987

(Samospád samoty, 1998)


/ / /

červené se nevznáší: bílé
nepadá: modré
chce vzhůru: černé strnulo
v půli cesty: odkud
lze ještě přidat
aby svícen vzplál
barvy zjasněly: pohyb
byl ukončen a ticho
udeřilo do krunýře řeči
a navždy přeťalo řetěz slov: ztiš se

nedovedeš-li zmlknout
do souzvuku s nevyslovitelným

(Ze dna na den, 2003)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist