František Halas


MOUDROST

Pravdy ty
staré jak víno které stáčel Noe
jsou dopity
kde najít nové

Gordický uzel vrásek
přesekni jedním sekem
bez otázek
smíchem

Nač Proč
Ropucha na prameni
zab a shoď
bez truchlení

Neumírat smrtí
životem umřít
za smrt i rak se stydí
hleď všeho užít

Evropa slehne
do kouta noste jí sny
z úst jí padají růže
a karabiny


BABÍ LÉTO

Noc reklamní prospekt prázdnoty
text hvězd zbytečná interpunkce naší planety
jež v prázdnu točí se jak ty kol osy své
bědná kostnice

Babí léto ústa opřádá
nemluv toť vlasy děda Vševěda
plíživou pravdu zániku jíž se vyhýbáš
na podzim poznat máš

(Sépie, 1927)


ZE DNA
Štyrskému

S horoucí falší miluji tento svět
bohem rozsvícený ďáblem znečištěný
s hněvivou láskou miluji tento svět

Dno hladomorny plné havěti
z jejíhož dna i ve dne vidíš
vše co v snách se bojíš viděti

V průvanu tmy mezi narozením a smrtí
stydna pod hřbitovním vápnem měsíčním
trháš zlaté tkanice rozbřesků co škrtí

Pak lítost jež k ničemu zde se již neupíná
jen nad posledním kuřátkem v Plejádách je ti do pláče
co pípá nejsouc mezi svýma

Proč kohoutíš se srdce mé
písek hvězd slzy všech vysuší
do chladných růží na tvář padneme


KOHOUT PLAŠÍ SMRT
Vladimíru Průšovi

Noc stoupá do hlavy a vrávorám
smysly neznámými zvídám chtivě
bojácný dech vzpurně polykám

Na čelo anděl pravou nohu klade
hladně lámu chleba vzpomínek
zamyšlený stín se za mnou krade

Tajná hnutí krve žárlivě si střežím
vylekaný pták mi náhle hlavu stíná
mezi červy ledovými ležím

Van smrti se lísá kolem čela
kohout hvězdy zobe zpívá
smrt se vyplašila


VEČER NA VESNICI

Mizí sličný tah ptáků nad zvonicemi ovsů
bosé dítko na strništi teskní do dálky
do pěkných truhliček jeho očí padá nebe

Za večernicí obrací tvář zpěváček
opřena o jeho obočí hvězda tiše sestupuje
v průvodu krví opentlených beránků

Děvče prchá plaše z vrátek za humna
srdce zvonů utišují klekánice
tupě mlčí piják u vína

Ticho po všem zůstává
konec času zjevuje se v hodinách
tváře spících opatrně ruší hniloba

(Kohout plaší smrt, 1930)


LÉTA

Oblohy zvrstvené
a roky přešlé v dál
dny láskou zvichřené
vás jsem se nenadál

Teď stojím zmaten v nich
v přepychu podivném
snů dávno ztracených
v mlčení pochybném

Bojím se abych nenašel
ta slova co vše zabila
jak jsem se s nimi vynášel
a jak se láska trápila

(Tvář, 1931)


OSUD

Nespí-li dosud dlaně tvé
pro poslední mé sevření
dnes sepni je jak za mrtvé
nad nimiž anděl kamení

Jen jiné postavení hvězd
ve výškách černé vznešenosti
nám dalo jinam kvést
do mrazů konečnosti

Sepni své ruce a pros za nás
ať noc dětí je nám dána
když sám si stýská každý z nás
a láska pláče nerozdána

(Tiše, 1932)


K. H. M.

Svit hvězdy umřelé jsem pil
v zemi nepřejícné přibité mé zemi
znak jména NIC jen jinak obroubil
nití mi danou sudicemi

Olovem KDE a CO opánky podbité
za tebou bloudil mrtvý perutníku
teď do hvězd zviklaných do celé hrůzy té
sršící věnec zajíkavých díků

V truchlivišti dlouhé noci tvé
v zemi přibité v té nepřejícné zemi
sníš kníže rodné řeči žárlivé
žal lhoucí pod růžemi

Sto stínů prošlo Jarmiliným stínem
a nové lásky hrají na tvé kosti
jen po požáru jiném zhynem
a jinak vejdem do věčnosti

Beze psí úzkosti v rachání karabin
pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou
ať zavoní až k nim poslední země blín
pod zemi krásnou pod zem milovanou


LIST

List nevymyslil podobu si tu
když uschlý leží v trávě
sklopen jak oči soch
vzrušené bezejmenně

Tys strome viník žádostivostí tvou
byl k pádu postrčen
a kroužil zjeveně
matka vlastní síla míznatá
zaštítila jiné

Zemí nepřitisknut
co chce tak záhy před dřímotou prstí
i zatajovanému štkání kořenů
potřebný není

Ještě a ještě k prostorům
Úlitbo Zvroucnělý vítr
plodivě zmítá jím
a malé smrti jeho přibývá


PODZIM

Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz tiše položený slepci
jste tady vy dny mé

Ty krásná větrnosti čistá
mi v dýmu natí dětství vracíš zpět
a zase žádostiv se vracím v stará místa
svou lásku povědět

Chudobě tvé a lidské bídě
že navždy jsem jen s ní
podzime ve své tesklivině
jen na mne dolehni

a vyplať kovy listí svého
mě ze dnů odraných
a zbav mě všeho bázlivého
bych jiné v sebe vdých

Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz tiše položený slepci
jste tady vy dny mé

(Dokořán, 1936)


POUČENÍ SYNOVSKÉ

Když probudí se hlína je to myš
Je-li sklu zima zaroste větvičkama
Ryba je hastrmaní lžička Víš
A slza Slza je voda co je sama


PŘÁNÍ

Ne já bych nerad umíral
na lůžku při svíci
a aby u mne někdo stál
smutný a plačící

Já ležet bych chtěl v lopuchách
co velkým listem svým
by zakryly můj pyšný strach
budu-li zbabělým

(Ladění, 1942)


A CO BÁSNÍK

Ani k donošení
ani k uhlídání
to není

Hledaje příkaz sluchu nehledám
a dech nabíraje
dech jen nabírám

Zaviním jak tak neštěstí
a jak tak radost zaviním
tím co si myslím
tím v co teď doufám
tím s čím si zahrávám
až to tam jednou dolehne

Jen co to tam dolehne

Nějaká žena ruce zalomí
zapláče děvčátko uraženě
nějaký chlapec co neví obejme
muž prchle zakleje

Co zvedám zaviní čísi pád
co upouštím bude mi vzlétnutím

Já nejsem už
pro zrádné Ozvěny
Já pro Hlas jsem
pro uši neucpané
pro zrcadla oblýskaných loktů
ne pro fraky

Zatím co tamtěm poskakují ohryzky
myslet musím na jablko
na velikost obav spíš
než na malost jistot

...

Chci být i kýmsi čten
a pochválen
na světlou památku
až svedu
sám sebe psát
vytržen z Poesie

nešťastně šťasten

(úryvek)

(A co?, 1957)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist