Vladimír Holan


TOUHA
Josefu Palivcovi

Pod smíchem půlnoci, jež rosou klenotů
přítomnost svoji podvádí,
mé nitro žíznivé, leč prosté závitů,
zasvěcujíc mne v smutek, dí:

Na šípu letícím žádalas, aby rozvíjel
tvou touhu, zkušenosti mladá –
a byl to on, jenž o vítězství pěl
a zabil potřebného hada!

Teď jak sval porcelánu nehybná a němá,
zatímco nevraživě patříš na svůj luk,
jen o vítr měj péči sluchu tvého téma –
a potom plač, plač! Přísný nářek věří na souzvuk.


SMRT UMÍRAJÍCÍHO NA SADĚ

Mlčím vás, jabloně! A vítr očí vzdouvá
plachty mých víček v starost o dva sněhy,
před jejichž bělostí pohled mé krve couvá,
zapřen do rány něhy.

Ležím kříž odříkání. Umřít! A přec tu je
zachvění údivu, jež vlní dech můj sem.
Podobně dar se ještě pohybuje
na citu přijatém.

V radostném smíření, že země všemu předcházela,
bys křídla obhájil, můj dech se zvedá teď, můj rod.
Mlčící jabloně! slovo jablka ústa má by chtěla –
k vám z lože sestupuji, přicházím – – A přece od.


CHORÁ LÁSKA

Na kovadlině vody, tkvěním znaven již,
kuje si oblak v krok sandály přesvětlé.
Ó jaro v kladivu! Ale až v červnu zříš
lekníny, jiskry odlétlé.

A ještě odněkud ten rozmach kladiva
dopadá v srdce tvé a mé.
Snad vzejde květ, jejž jiskra rodívá,
kdy ale, nevíme.

Na kovadlině vody, tkvěním znaven již,
kuje si oblak v krok sandály přesvětlé.
Ó jaro v kladivu! Ale už v červnu zříš
lekníny, jiskry odlétlé.

(Vanutí, 1932)


SLAVNOST

Samoten, sám a do váh víček hozen,
znej vážit pohled bolesti, jenž zchmurněl by ti zítra,
bys rukou procitnutí vložil čirý hrozen
na talíř jitra.

Sešit a orsej, broušený vliv číše,
věnec a šíp: pro všechny melodie
znej skládat do fontány, která v hudbu píše
přítomnost krásné šíje.

Znej sklenout vzduch, v němž jasně by zněl smích,
zažehnout krb a... vzdálit se! Neboť jsou panny,
jež zde by minuly.

Kdož ví, neschází-li nám ve vztazích
k hvězdám či k milence jen odstup svrchovaný,
abychom splynuli.


NĚKDY –

Když velký hořký hlas sluch výčitkami hostí
a z prázdnoty nás viní –
trvejme v zahálce! Snad víno budoucnosti,
plno příprav, pohár si z nás činí.

Když velký plný jas z přebytku viní nás a schází
jen malý stín, trhlina do děje –
veďme neopatrný náraz v křehkost vnitřní vázy
tak bezvadné, že kaz jí prospěje!


PODNEBESÍ

Ó ptáci krajností, kéž také mé rty zvete,
jak mají temnět před bohy,
když vpodvečer opravujete
výslovnost oblohy.

Ó kruhy holubů, průsvitné kruhy vodní
nad městem, které tone,
kéž výšku v leknín dosněžit mne učíváte po dni
pro noci vonné.

Jeřábi, ach, plující ve větách
blankytu, jenž se loučí těžkým stylem
na stránce stinné,

vás uchvacuje osud naprostý: buď čistý tah
jste, nebo spočinutí! – Ale člověk jde svým dílem,
jde? Ano i ne.

(Oblouk, 1934)


KDO VÍ...

Prázdno, zdobící každý pokyn svůj jen tresty,
jichž krutost přechází i do únavy z obrany,
stahuje kůži bídovému světlu, aby natlačilo
otisk lví hlavy v sněhu do brány.

Polárka sklonu k zásvětí přivírá v pusté cesty
pohyb svržený v kámen. Kdo ví,
kdo z mrtvých vmete jej sem ke mně, má-li jeho dílo
fičeti krabatě vytlučenými slovy.

(Kameni, přicházíš..., 1937)


BYLO UŽ POZDĚ

Ponurý den na krabatině, zdrhované v upadání
neviditelnou propastí.
„A co je sudba v naší vůli?“ ptal se hlídač,
který si znepřátelil noc.
„Proč ještě žít?“ ptal se sebevrah.
„Proč znovu žít?“ ptal se právě zemřelý.

Bylo už pozdě, když přišla žena a ptala se:
„Kdo z vás může říci: Nenarodíš-li se,
narodím se sám?“

(Bolest, 1965)


KDYŽ ODCHÁZELI

Vášeň, zvědavá na sebe, a tedy na smrt
až do krvesmilství...
A proč by tedy ti dva dbali,
že sníh, roztálý tam, kde se milovali,
bude chybět jarní setbě?
A že když odcházeli,
svítila jim k tomu
vrata otevřená do zapálené stodoly?


A ZNOVU VÁM – KARLE HYNKU MÁCHO!

I

Jak málo o něm víme... Proto snad,
že byl příliš blízký, abychom se vzdálili?
A že se stále obnovoval, aniž se měnil?
Že jeho skryté pohnutky jsme měli
za netrvalé a jen náhodné šílenství?
Říkával, že je třeba omezit
svobodu žalářních zdí,
neboť začínají být už všude.
A my jsme myslili, že ve výhodě je,
když – od dětství už ve vězení –
směl sám za sebou zavřít dveře
a klíče potom hodit oknem
katovi...

(Na sotnách, 1967)


FANTÓMY

Láska: i když jde o sebevětší
bezprostřednost, je to vždycky jenom
přiblížení... Milenci: co všechno
se vejde mezi ně, až i sama
mluva si je pouze představuje
z podob do podob, jež se sobě zdají...
Jsme v podsvětí a nevíme proč,
které
samo o sobě nic nechce...

(Asklépiovi kohouta, 1970)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist