Josef Hora


ZEM, Z NÍŽ JSME VYŠLI

Zem, z níž jsme vyšli, je nejkrásnější
a nic na ní není.
Oči mé mladosti ji věnčí,
má krev tam teče.

Skřivan, jenž se tam z brázdy zdvih a zpívá,
je květen mého srdce.
A večer já jsem to, jenž pokrývám tu zem,
já píseň cvrčků.

Neplaš milence na mezích, lunu v travách,
křepelku polekanou.
Sladký stín spánku na mě poprchává
z tvých hvězd, z tvých topolů a lip.

(Struny ve větru, 1927)


UBÝVÁ MĚSÍCE

Nad ohněm s kytarou
milostná píseň zní,
čas rybář loví z vln
koupající se nebe.

Slyšíš tu písničku,
mladou a prastarou?

Ubývá měsíce
tak jako mne a tebe.

(Tiché poselství, 1936)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist