Vladimír Houdek


L'ENFANT PERDU

Tvé oči mají černý lesk,
lesk smutečního sametu,
na jehož rozestřený stesk
umrlčích svící padá blesk.

Já mám ty velké oči rád
v pochmurné vášně roznětu:
při hříchu když je vidím plát,
mám lesklý jejich samet rád.

Ó v sametech těch smutečních
se halí malých rakví dvé –
a kdybys jejich víka zdvih',
spí nezrozená žití v nich.

Nevinné, plné čistoty
zůstaly černé oči tvé
pro nezrozené životy,
pro pochované životy.

Pod naším oknem častokrát, –
když spala's něžné mdloby snem,
já vídal tichou nocí plát
světélek bludný rej a chvat.

A často, skloniv hlavu svou,
polibky vzdušné cítil jsem: –
ach, toť ty smavé duše jsou
těch, kdo se zrodit nemohou.


OBĚTI

Jsou vzdechy panenské, jež v samotách se třesou.
Jsou srdce bělostná jak čistá oběť bájná,
jak oběť Abela, z níž vůně výš se nesou. –
Dým v dáli plazivý jde od oltáře Kaina.

Ó něžné oběti, vy srdce v ohni mroucí,
proč v božském oblaku vás jímá touha tajná,
jít v plazivý ten dým, v něm skrýt své tluky vroucí
a tichým terčem být pro smrtný oštěp Kaina?


KLÁŠTER

Skryj dnes ten úsměv svůj, ten bujný, rozpustilý,
v dlaň, jako kryješ pláč! Chci vážné dumy příst
a čist být aspoň dnes! Neb raděj v této chvíli
svůj upři na mne zrak, jak tenkrát, kdy byl čist...

Vím, kdyby sebe víc Tvé oči hovořily
svým žárem nejsladším: z nich možno zřejmě číst,
že temná hloubka jich vždy se svým mračnem pílí,
by z něho vyšlehnout v ráz mohla nenávist. –

A chmurná bytost Tvá je klášter s věčným stínem:
jen okna blýskají se z mračné omítky,
z nich pleše mnichů zří jak živé výčitky.

Sad v plném květu je. A mnich zde touhu svou
smí denně konejšit těch sklepů sladkým vínem,
a přece šílí až tou vnitřní prázdnotou...

(Vykvetly blíny, 1899)


SONET O ŽÁRLIVOSTI

V líc druha Tvého hledí... Náhle vznítí
se žhavou jiskrou její zornice:
Tvé nitro, zhořklé v ráz, v té jiskře cítí
chvít plachou touhu mladé samice. –

Směs pochyb, trpkých předtuch, víří hrudí.
Zříš hnědou pláň, kde pranic neklíčí...
Ty víš: Tím víc se o samotě vzbudí
v ní bezohledná touha samičí.

I kdybys věřil, že v ty noci dlouhé
nad ložem bdí jí strážný anděl sám
a kdybys ráno zřel tam pírko pouhé:

Ty v mukách žasnul bys, že padlo tam, –
jak zřejmá stopa sladké jakés chvíle –
andělských křídel chvějné peří bílé.


Z ULICE

Ten Kristův obrázek, tak vetchý, za sklem skříně!
Co as tu bábu ctnou tak divným citem hnulo,
že na ten obrázek tak civí... v brvy stíně
že velkých slzí dvé se v ráz jí vyřinulo? –

Je krví zbroceno to jasné čelo svaté! ...
A bába štká a víc se těžké slzy lijí...
Proč, bozi, člověka vy k pláči nutíváte?
Vám třeba soucitu těch, kdož se v mukách svíjí?

Ty's, Kriste, v šátek vtisk' své zkrvácené líce,
bys jejich obrazem svět trápil ještě více! –
A zapřít nemůžeš, že sirou zemi tu
by zastřít nemohla již války peruť chará,
když měl by s námi bůh jen tolik soucitu,
jak s jeho synáčkem ta vetchá žena stará.


/ / /

Roztálo srdce v ohni vášní
a v ohni bolestí a vzdoru
a škváry, které v kovu zbyly,
ty škváry citů vrh' jsem v popel!

Z dobrého kovu mám teď srdce
a slyším jeho pevný úder:
má zvuk tak jasný, o křemeny
jak broušené když meče zvoní!

A srdce pod ranami zmdlelé,
jež krýt jsem nemoh' žádným štítem –
teď ve štít samo proměněno
a tisíc ran se o ně tříští!

Železné, krátké zvuky jeho
jsou odměřenou odpovědí,
když zádumčivé tóny zvonů
tázavě k němu doléhají.

(V pavučinách nervů, 1901)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist