Ivan Jelínek


TOLIKRÁT

Tolikrát bylo řečeno!
Anděl to slovo třímal!
Tolikrát byl jsem napomenut.
Však ono bylo nechtěno.

Nač chápat, vidět; slyšeti
slov, připomínek souvětí?

A místo zpříma
stál jsem sehnut.

A místo do vod vnořen ve rmut
a místo v středu na obvodu.
Na místo bouří výše vzedmut:
jistotu zradil jsem, čekaje na náhodu.

To slovo – klíč teď jiný třímá.
Snad anděl. Ďábel. Či jen svod.
V kamení nerozumím, když hřímá.
V mých hadech. Ze svých babylonských vod.

(V sobě letohrad, 1965e, 1998)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist