Emil Juliš


VĚTRNÁ TVÁŘ

Břízy stojí prosluněné
pohybují se v masách sem a tam
chlapci procházejí mezi nimi
kývají listnatými údy jak hlouček tančících
někteří tiše zpívají
mezi kterými hledá ji
nacházejí v trávě houby lhostejno jaké
ona se směje pod žlutým světlem lampy pokryté mušinci
vůbec si nevzpomínají že jsou také jedovaté
pozoruje ji přitisknut na sklo zaprášeného okna
všechny jsou krásné
cítí všepřemáhající mučivý cit
oni mají na ně nepřekonatelnou zvrácenou chuť
nechce aby s někým tančila hází do okna kámen
jeden z nich v chůzi onanuje
utíká do noci a pak leží ve vůni slámy a hvězd
druzí dělají že nic nevidí
a již v polospánku slyší hlasy a vidí světla hledajících
otáčejí hlavu ale stromy dál divoce šumí
odvrací zarputile svou dávnou tvář když přistupuje ona
obracejí svá mohutná těla tam i sem
noc je bez konce i s popředím okna s pelargoniemi
zaplavena tokem větrné řeky
a šíří pubertální pach
až k dalekým větrolamům vršících se let

(Svět proměn, výbor 1965-70, 1994)


/ / /

Už dlouho jsem neviděl hrdličku,
která sedí za úsvitu na větvi a
sladce cukruje; ještě ji uvidím:
slétne mi na ruku a zaškrcena
vlastním páskem spadne na zem,
spolu s vycházejícím sluncem zahřmí
a vzlétne jak meteorit s jadernou
hlavicí; pak dívka, která vidí vše,
něžně zajektá cukernatými zuby a
s úsměvem stiskne kosti mých prstů,
jejich drobné články se rozsypou,
přetržený náhrdelník; přesto
mlčky zavolám, zakřičím: – Štěstí!
Já nenapravitelný bloud...

(Blížíme se ohni, 1988)


JAKÝM HLASEM

Usedlas mi na rameno,
ptal jsem se tě, jakým hlasem zpíváš.
Zakrákalas krásným vraním hlasem píseň o radosti –
a já ti podlehl, vždy podlehnu melancholii.

Usedlas mi na druhé rameno,
ptal jsem se tě, jakým hlasem proklínáš.
Zazpívalas křivou flétnou píseň o pádu do propasti –
a já ti uvěřil, vždycky věřím kráse.

Usedlas mi na vztaženou ruku,
ptal jsem se tě, jakým hlasem chválíš.
Tys mně stříkla mlčenlivou slinu s červem do očí –
a já se ti vzepřel, vždy mě volá do života
    pomyšlení na smrt.

(Gordická hlava, 1989)


VODA ZBARVENÁ BÍLE

Vodní rostliny v kaolinovém roztoku
hladí hadím tichem, panuje mlžná tma.
Co je ve mně kolébáno? Nemohu říct,
že vnitřnosti: jedná se o duši.
Nepřítomnost pobřeží je blahodárná,
i když vím, že nepřítomné existuje:
blízko za mlhou bučí drzé sirény vlaků.

Zůstat, zůstat, už se nenavrátit,
na zemi i mramoroví bozi
dávno propadli hrdlem.
Bílý býk neslyšně dusá prostor jezera.


DEŠTIVO

Na střeše starého podkroví šumí déšť,
míhají se černé blesky švábů,
kostěné náramky chřestí na kávových údech,
had kalné řeky rozvíjí meandry v poušti,
pomyšlení na smrt se omamně vtírá.

Všecky figury na šachovnici jsou černé,
jsem v bezmocném patu.
Cestou jsem přišel o sladká jablka,
o klece s ptáčky zpěváčky, o krásné hry.
Ukrývám se pod střechy laskavých tváří
a mám právo nedoufat, dokud mi z vnitřností
nebude vyrvána žluč.

(Hra o smysl, 1990)


PROMÉTHEUS

Jsou denně dorůstající
Prométheova játra
stále táž Prométheova játra?
A kdo jim dává dorůstat?

Je orel
denně přilétající pohnutým ovzduším
stále týž orel? To je vedlejší –
ale teď víme, kdo ho posílá!

Orel přilétá,
dopadá na Prométheův bok,
Prométheus se bortí,
jeho tělo nabývá hran a ploch,
jeho vytesaná brada se pozdvihuje vzhůru,
řetězy řinčí – a nebesa jsou spokojena?

A nebesa jsou spokojena!

(Nevyhnutelnosti, 1996)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist