Jiří Kolář


ABY ZAHYNULO

Přijde večer a hostinský se důvěrně nakloní k uchu místního učitele a řekne: Dnes vyhrabal čtyři díry, poznám to podle piv, měl čtyři dnes, lidé od jeho řemesla obyčejně silně pijí, lidé od jeho řemesla sedávají sami a pravidelně mlčí, co víme my o mlčení? co víme my o smrti? myslíme, že nenávidíme, myslíme, že milujeme, a zatím je to jen výsměch hvězdám těla muže nebo těla ženy, co víme my o hvězdách? co víme my o smrti? on se s nimi dorozumívá lehce, má krásný baryton a zná všechny myšlenky hlíny, zná oči nočních ptáků, rozumí rose a hloubá s ní o vyprahlé trávě, miluje stromy stejnou odvahou jako zdi, lidé od jeho řemesla milují samotu, tu plavovlasou tygřici s velikým krásným okem místo úst, mrtvých vyzvědačku, živých svůdkyni, ledovou jak vdoví postel; a místní učitel bude dlouho pokyvovat hlavou a posléze odvětí: Zakažte synovi psát básně nebo z něho bude darmošlap.

(Limb a jiné básně, 1945)


VEČER

Okna se vzpínají
Za stoly usedá večer
Lampy kvetou
A v obnažených zdech se tančí
Hudba prchá kolem domů
Na řeku se snáší hvězdný déšť

Pár milenců
Nakoupivší u párkaře
Líbající se za každým soustem
Míří na Karlák
Víly nakloněné přes zábradlí
Plivají na hladinu
A počítají

(Náhodný svědek, 1937-47, 1964)


LIDÉ A VĚCI
VĚCI A LIDÉ

IV

Stařec
               leží jako kus dřeva
k nerozeznání od vlhké zeleně
povlaku peřiny
                        jen ruka občas
jako raněný pták
se vznese ke zkornatělým rtům
Nabere chrchel a
vrací se
               Těžká slina padá
„Mařenko pojď mi odhánět mouchy!“
Prádelní hrnec zabírá celou plotnu
a vybafuje na zčernalý strop
Necky uprostřed světnice
na podlaze
                        dítě
přilepuje slinami hlavu koníčkovi

(Prométheova játra, 1950-, 1985e, 1990)


/ / /

Chceš-li uskutečnit něco nového
Čekej nařčení z pošetilosti a bláznovství
Nechtěj aby se zdálo že něčemu rozumíš
Že máš jasný a přesný cíl
A bude-li se někomu zdát
Zvláště zastánci starého
Že na tom co činíš něco je
Nedůvěřuj si

Není snadné zachovat poezii ve shodě s nevídaným
A obohatit ji novým řádem
Ale když ses rozhodl dbát o své
Je naprosto nutné nedbat o jiné


/ / /

Píšeš-li něco o čem jsi přesvědčen že má být napsáno
Neobávej se že ti může někdo zcizit formu thema
                                                nebo samo tajemství básně

Může-li se stát něco takového
Nestála forma thema ani tajemství za to aby oblékly purpur veršů

(Nový epiktet, 1968)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist