Pavel Kolmačka


/ / /

V noci nám chodí les
okolo domu.
Šouravé kročeje nosatých stromů,
krhavé listí, temnovřes.

Psi zalezlí v boudách sní,
déšť padá do měřice.
Z žil kape pryskyřice.
Můro má, nezhasni...

Pelyňku, blíne, lesní ženo,
volají bludičky svými hlasy.
Les obchází dům, tma v kádích kvasí
s dlaní napřaženou.

(Vlál za mnou směšný šos, 1994)


/ / /

Maličký Tobiáš se směje.
Někdo s ním mluví. Kdo asi, když je sám?
Snad ten, kdo je plyšový medvěd
i liška či hadrový pták.

Vše rezonuje jeho hlasem.
Ozvěna skládá torza vět.
Jako by ticho, co rozléhá se
nad domem, nebylo drtivé.


/ / /

Hle, každodenní znamení:
nebe se barví rudě,
na stole hrnec s lečem.
I tento večer je úděl,
z něhož se nevyvlečem.

Výmluvné, jasné mlčení
všedních a přehlížených věcí.
Za okny ve vsi, za plotem
Večerníček se s kotrmelci
vrhá vstříc prázdnotě.

(Viděl jsi, že jsi, 1998)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist