Václav Lacina


ŠTĚDRÝ KONÍK

Na silnici pustil v cvalu
kůň kus kulatého kalu.

Míní měsíc, v mracích pluje:
„Kulantně kůň kalkuluje!“

Šnek, jenž zvolna vpřed se bere,
praví: „Né, ten si to žene!“

Cestář bručí: „Čert ho, slotu!
Dělá nám tu nečistotu!“

Vrabec jásá: „Hodný byl,
snídani nám připravil!“

V našem světě rozděleném
táž věc různým zve se jménem,

ale hovno, občane,
přesto hovnem zůstane!


/ / /

Ve snaze vniknout do básně
kdys ptal se kritik pitvající:
„Co – samozřejmě překrásně –
nám asi básník hodlal říci?“

Dnes ideová kritika
půl zvědavě, půl hrozíc,
interpeluje básníka:
„Soudruhu, z jakých pozic...?“

(Sekání dobroty, 1992)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist