Věra Linhartová


/ / /

Tma
Kámen na kameni
Slovo na slově
Písmeno na písmeni
Jak v hrobě


/ / /

Márnice předpokoj hrobu     To pro nikoho tká
aksamitový plášť     Za nikým ohlíží se nazpátek
Rty k řeči otvírá     již čirý vzduch smí slyšet
k pustému mluví stínu     vzcházejícímu z prázdné
ebenové truhly     Šero a tma pak každý její křik
tlumí už předem     Spletí divých čar
kamsi teď pospíchá     jen kam už zapomněla
a zpívá si: Můj pán můj hrob     Svou smrt už mám

(Ianus tří tváří, 1993)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist