Josef Svatopluk Machar


PO PADESÁTI LETECH
(K. H. Máchovi)

Co řek jsi, básníku, v své temné hrobní celi,
když sláva v glorii usedla na tvůj hrob,
a obdiv národa a pozdní hold ten skvělý
když nahradit ti měl ty strasti dávných dob?
Zda divé bolesti a muk a pohrdání,
jež krátkým žitím tvým průvodci byly ti,
jsi lehce zapomněl a nelitoval ani,
žes musil pro slávu ten život prožíti? –

Jak čet bych odpověď na lebce tvojí žluté:
Z ní hrůza zeje jen a nicota a vztek,
a smutkem příšerným zří ven ty oči duté,
a kol tvých zubů tkví zhrdavý úsměšek –
jak by jsi říci chtěl, že víš, jak dál to dělá
tvůj národ, jenž jest týmž, jak za tvých trpkých let –
to bláto setřel dnes s mrtvého tvého čela,
by živých věštců jím moh čela poházet...

(Confiteor II, 1889)


V BEZMYŠLENKOVÉM HOVORU

Počestné dámy tři parkem jdou,
rozmluva líně se vlekla:
– Vše, co jsem zažila před svatbou,
já, prosím, mužovi řekla. –

– Já bych té kuráže neměla –
mínila druhá z těch paní.
Třetí se lehounce zachvěla:
– A já té paměti ani. –

(Satirikon, 1904)


SÁM

Sám... sám... a sám... to zdá se poslední
být pravdou, již jsi zdvihl v cestě žití.
Sta jich šlo s tebou za májových dní
a v červnu už vás zbylo ku desíti.

Pak v křižovatkách zůstal leckdo stát...
Už v holých větvích chladný vítr šumí.
Jdou dvě tři duše s tebou posavad,
ty hovoříš – a ony nerozumí.

(Na křižovatkách, 1927)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist