Stanislav Mareš


IV

V kraji mé matky hora Džbán

Tak dlouho chodíš do studánky
až nezbude než v ruce ucho
(A v botách voda je-li sucho)

Okolo lesa pole lán
a jedou jedou z lesa tanky
To sedlák sedlák velký pán

Poněkud pusto na tom našem dvoře
Už kromě vran
nic ani kuře nekrákoře

Vitoušek Gogh tam oře Ucho v ruce
(Tak dlouho do studánky revoluce)
Darmo ty můj milej

V kraji mé matky hora Džbán
(však krupské pivo pane chcanky)
Vitoušku rozmilej

ve vzdálený a nepřístupný lán
hluboko zaorej
navěky ucho Palach Jan

A tak jdou věci do legend
ne-li už právě do čítanky

V kraji tvé báby hora Džbán
A jede  Jede z lesa  Pán

(Báje z Nového světa, 1970-72; 1996)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist