František Daniel Merth


REKVIEM

Tvou ruku jsem našel už chladnou
Tak jsem se snažil ze všeho číst ale lidé byli kolem a všechno rušili
Až potom v lese (v samotě lesa) borovice
Hrbolky pryskyřice mi rozsvítila. Ta ruka byla živá a oživly naše dny

V ústech poslední stopy spěchu všech lidí i zvířat
Šel jsem zpět k začátku. Hořel tam těžký prsten
Ne polibek ale spojená ústa a z úst do úst krev to slovo jsem těžko četl
Jak zápalnice květů než se otevrou slyšel jsem tlouci srdce

Že z daleka jde oheň a všechny naše omyly jsou sutiny a ničí jeho chválu
A do daleka míří míza rukou že všechno je tvé a je to dláto
Srpek měsíce načínal teplo druhu pohádek ve sněhu schoulených chalup
A v tichu označovalo se zlato

Tvou ruku jsem našel chladnou protože v tolika lidech kolem jsi byl sám smeten
Neunesl jsem pro ni pomoc a odložil s tebou i tvůj stín
Kyvadlo kroků V hrdle kost A oči prodaný prsten
Tak jsem si přišel pro pláč který nedokončím


/ / /

Dnes večer ještě jezy šly a s těžkou mincí hlídač říjen
Ale už vyzvala je noc a hřebec se prohnul a zachvěl
Nosními dírkami varuje krev ale už míjen
Zlatoplavec je list a platí královsky ale jak žebrák potom odcházel

Ty morózní plísně do všech kloboučků a stružek v louku lehly
Malíř promoklý a kulhavý a že se směje to tak břízu bolí
Svist asfaltu jen pryč Do očí souboje vzduch zvedly
Ty samobiče vítr krotí bez citu na rozoraném poli

Jen vysoká okna na západ vřou ještě léto střemhlavující sen
Říci kupředu Zvraceti rozkazy jak čas je pod bičem
Ty zvahadlované lži přibíjet do slunečnic motýlům do křídel
Jak vybuchuje pohár letních hvězd v poslední květině

Dnes večer ještě platí zlato ale tvář žírá čerň
Zbabělci schoulené chalupy a ticho že přece jen musíš žít
Kam zdvihnout dýku Je z ní trn Kde strhnout oheň Není v čem
A spelení a spíjení zavírá žal a i ten žal je plný chuti odejít

(Ne krví býků, 1974s)


PLAVEC

I

Léto odkládá píseň
Nahoře mezi arnykami
A dole čeká potulný déšť

Okny letící muškát
Stísněn
Ve slunci příliš velkém v hrudi a za horami

Strysk vzpomínky
Z jeřabin krev jak signál hlídek
Čitelný pod hvězdami

Minuta z hlubin. Silná a blízká jako příliv
Jako vysutý most, z něhož dívka hodila kvítek
Mrtvému plavci dole, který je pro ni živý


II

Na špičkách slunce usedají ptáci
Je podzim (čas zteřelý) a smutkem provází je dítě
Jako břeh odsouvaný plavci
Pro pevninu opuštěných hnízd

Diskař a letící disk (to chvění disku) a oči jsou plny jak sítě
Při zátahu ryb
Přepadlý stesk sebraly hvězdy, když padal list

A paže plavce prošlého až k pevnině
Směr otevřely a je to cesta zpět
Zpět daleko vpředu. Neslyšně
Se rozevírá květ

Pro návrat, který je skryt
V tobě
Na špičkách dnů chvíle zářící jak podběl


VII

Na květech oči srn, úsvit je blízko
Louka u lesa, perla a černá krev
Pěšinou zvoní rosa

Na rybníku je tma
Až sluncem prosát
Plavec vstupuje

Zas celé tělo jeden průstřel zničení a vítězství
Opustit (voda je dobrá). Unésti (voda je klam)
Dole dno zla dno člověka

Kdo roztahal až sem vězeňské zdi
A z tváře slepil plakát pro duši
Kdo zahnal dítě do dětství?

V té chvíli tma. Tma tmy. Tma stín a stín tmu uzavřel
Plavec utonul
Jen rákosníček zazpíval a dvéře světlu otevřel


SVĚTLO

IV

Dítě na špičkách u stolu, jenž svítí opřen o muškát
A drží ruce otcovy
Přebytek světla rozstřikuje oknem pták
Řeč na řeč tluče křídly mezi. A přece světlo tkví a zůstává s ní

Poslouchali jsme vichřice, chodily s půdy do kostí
Povodně došly vysoko a podlahu bil strach
A přece oči vlka z pohádky mívaly při tom naše úzkosti
A jabloně se rozesmály ráno na lukách

Ale pak přišel pes. Mokrý pes tulák. Hladový zlý
Udice v potopě vnadily smrtí
Jako když zima po kapkách obaluje vše rzí
A prohry topí lží, že víc už nevynutí

Až najednou bylo to: voněl chléb a světlo stolu bylo u tebe
To odemykals byt a ticho vykřiklo
To rychleji, než blesk tvůj pravý domov na vteřinu vrátil se
A na niti jsi přešel nad smrtí a ani nevěděl, žes proměněný ve světlo


LISTOPAD

List padá dolů a vzhůru stoupá dým
Koldokola dálky. Léta se vracejí
V studené barvě jim květy. Zbytek hostiny

Déšť padá dolů a vzhůru stoupá dým
Koldokola mlha. Hroby se vracejí
Teď nic jim nestíní

Rybník je prázdný. Vodník spí
A hlína oranic zvonice pokání
Jen kdesi daleko ve vsi křídlovka zavýskla si

List padá dolů a vzhůru z ohňů dým
Koldokola v stožárech dálky se vracejí
V studenu letí vrána. Zbytek hostiny

Déšť padá dolů a vzhůru z mlhy dým
Koldokola chlad. Jen hřbitovy v jásot se vracejí
A s krůpějí slunce na štítu statku chocholouš zavýskl si

(Sedm písní, 1976s, 1994)


TKÁŇ BOLESTI

Plameny luk hoří za tebe
nad nebem v kalíšcích a v houslích trav tvé rty
jen tu a tam z nich světlo zalétne
v tkáň bolesti

čas proudí otevřen a skloněn v zrcadlo
k soucestím
a jak se naše setkání do nebes mění v sloup
květ ožehuje oči dní

kalichy zavřené, bludné kameny jar
jdeme dnem bolestí odjinud postřehnuti
snad jako tělo bříz jež ulétá
své smrti

(z antologie Krajiny milosti, 1994)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist