Karel Milota


ŠEDÁ KRAJINA

Kytary drátů zlověstná harmonie
Kladivo na sny
Okolo pastoušky kráčí vrzavá rakev
s neznámou mrtvou básní

Kde je pravda kde lež     Vykousaná vyškrábaná
tam v měsíční opuce hřbitovní zdi
Možná     Ale nechce se     Tak leda v novinách
či u vína rovnáme pravdy v souhvězdí

Po vlhkých ranních lesích před svítáním
opodál dlouhých silnic vyhlížejí z křoví
žluté žaluplné oči     Nikdo se nezastavuje
Co je to     Kdoví

Kdo je ten v hrobě     A co ten co ho zakopal
Kdo ten co drmolil slova díků
Stříkl déšť     Nahoře na šibeničním vrchu
za žebro visí Jánošík na otazníku

(časopisecky, 1964; S neznámou mrtvou básní, 2002)


BEZDĚZ

Namodralá noc v rovinách měsíce

Bloudím bez úsměvu
uvězněn v hradě ze střepů
odhalen

Les hýčká sýčka
mé vybité myšlenky mi čtou
i sovy na větvích
Pryč
Kroky zbabělců se zrychlují

Myšlenky sýčci   Čtoucí sovy
Bloudíme v lesích
Větev
hýčká
zbabělce

Vězeň měsíc odhalil nad rovinou
strašný úsměv z vybitých namodralých střepů

Řekni teď něco Viléme

(Antilogie aneb Protisloví, 1995)


LOUPEŽNÍCI ŠAVLIČKA A TRACHTA TÁHNOU ZIMNÍM PODVEČEREM

Na západě nad horami rudý pás
předpovídá lepší boží čas? Jen větší mráz
Křivým polem vzhůru k lesu V poli civí divný
zlatý strom Otazník? Nikdo neví proč tam
vznik

Ze sněhu tu trčí rudé litery a
symboly Přepadnou nás ukradnou nás Vzhůru po poli
Pole moje pole Sníh A poserové v chatrčích

Nikdo neví proč tam kde tam co ten rudý pás
polem sněhem Kde je zrada Nikdo z nás
Otazník se zlatě křiví křivě diví divně civí
Nad horami čas A v poli... bože! Strom a litery

a symboly V soumraku a v nevoli Nesem co jsme
nesu neseš popadli Sněhem k lesu co jsme si kde
nakradli Otazníky litery Soumrak děsí posery
Která cesta vede lesem? Žádná! Zrada! Kde jsi kde
jsem?

Západ západ Křivý rudý čas předpovídá
nevoli Kdo je v lese? Bůh? Kde trčí?
Za chatrčí u volů!
Vznik a zánik soumrak liter symbolů

Do lesa dnes nezajdem Dnes v horách v děsu
nezajdem Je čas Je čas!
Vzhůru poserové!
Sněhem!

(Gregor, 1999)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist