Josef Mlejnek


PASTVINA

V takovém horku náš otec David asi poprvé
spatřil Betsabé
ale ty mi nepřicházíš naproti
ani jako zmýlený noční motýl
ani jako myška jež mi včera prohryzala plášť
ani jako nymfa vyplašená chřestýšem kamery

Na hřbetech dobytčat soužených žízní a ovády
vysedávají hejna much
a také na betonových sloupech vedení
se vyhřívají

Když jsem už bez znamení
chytám je

Nejvíc najednou chycených jsem jich napočítal
dvacet dva

(Pastvina, 1985s, 2000)


FRAGMENT

(1836)

O básni tehdy možná je řeč,
až když tíseň v ústrety jde trýzni,
až když se tážeš, kam být
a odpovědět mohou pouze nebesa!

(Naprosté motivy, 1998)


LESNÍ CESTY
(Miloši Doležalovi)

Měla by poezie smysl,
kdyby byla jen zprávou
o jednom nicotném životě?
(Jedno zda holou
nebo šifrovanou.)

A máme-li něco raději vyslovit,
než aby se to stalo,
co potom stojí za to
zůstat nevyřčeno?

(Zcestymluv, 2007)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist