J. A. Pitínský


/ / /

Sestry se chvějí o strouhaný sýr.
Hádka začíná slovy: „Můj strouhaný
sýr má výšku 6 cm, kdežto tvůj strouhaný
sýr, Magdaleno, o 1 cm jest nižší.“
„Myslím, Natašo, že jsi nepřesná ve výšce
své porce strouhaného sýra. Spletla ses
přesně o 14 mm.“
„Já že???“
„Ano, ty.“
„Vážně???“
„Ano, měla jsem u večeře kovový metr
z rakovnické výrobny, systém 'růže'.“
„Ty jsi můj kopeček strouhaného sýra
změřila metrem z rakovnické výrobny???“
„Ano, změřila, Magdaleno.“
„Ty zlá!!!“

(Lulku tatíčkovi, 2002)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist