Pavel Rejchrt


SLÉZÁME VERŠE

Slézáme verše ty a já
já tělo tvé ty duše má
já zrcadlo ty zase tvář
já svítilna ty její zář

slézáme verše ty a já
stezka jde strmá bezedná
nad námi pod námi ach bílá tma
a za ní za ní – kdo to zná?

slézáme verše ty a já
proč a zač ptáš se očima
nevím a nevěděl jsem duše má:
Nevěstou je snad bílá tma

nevěstou – ženich jde a odkryje
snad jednou její závoje
nás ale jenom zakryje
své mrtvé koně u voje

(Ach nikdy už ne osud, výbor, 1995)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist