Zdeněk Rotrekl


LOUČE

Čekáte ještě –?
Čekají v zimní pomlce vřesu
Očekávají svůj pád s koruny granátové jabloně
jako květ mučenky
Čekají a volají mne
Jdu bosou nohou za nimi
po kolena v podzimu

Už vím že všechno teprve bude
Volají abych nezapomněl
Ani kousek hlíny si nevezmu na památku

(Stromy ptáci zvířata a podobní lidé, 1973s)


NADĚJE

V chomáčích svátého listí králičí
skrýš
Zatímco venku svítí na práh
a na vyspravené schodiště se zábradlím
/jako obvykle žlutým/
svítá
padá déšť
Tušená stébla mrznou
Je kluzko
I lomikámen kráčí zmrzlou nohou
Déšť

(Neobvyklé zvyky, 1974s)


VZKVÉTAJÍCÍ poušť
/všechno se vtěluje v stromy/ –
Hledá přízvuk – zkoumá větve
padajících sněžných andělů
– Neviditelných milostí –
Koček vztekajících se v trávě
která roste z jiných andělů – neříkám jakých –
Přibližující se hřmění –
Záblesky očí
a záblesky vln

(Cestovní klínopis, 1996)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist