Ivan Slavík


OKNO

Pokaždé otvírám okno
A za ním
Apokalyptická luna se rozbíjí
O neuvěřitelnou skutečnost
Rostoucích stromů

Ze samého středu
Život krvácí
Není to smyšlenka
Že jeho času ubývá

V každý večer komáří píseň
Zní o něco blíže
Zlověstné píšťale čtyř jezdců
Kteří na předělu dne a noci
Křižují prostor

(Osten, 1968)


NEMÁM JEDNOHO JEDINÉHO
takového s kterým bych mohl mlčet
anebo mluvit a který by snímal mou tvář
mou pravou popukanou tvář
Všichni odešli
rozptýleni jsou
anebo zemřeli
anebo nebyli

Nejsem členem žádné
nejsem v nijaké
nikdo mě nepodpírá

Ale jsem z lidského rodu
těch kteří přešli po tváři země
pár větrem zavátých stop
velké armády na chvíli živých
a pak navěky mrtvých
Dvě tři pokolení zdobí hrob
pak je pahorek srovnán
jméno zapomenuto
jako bys nebyl

Avšak tam z oné strany
tam v té knize
kde jména zapsána jsou
Ti kteří zpívají píseň novou
canticum novum
a prapory na věžích nebeského města

Kychová, koncem července 1985

(Úlomky dnů a nocí, 1986-, 1999)


TAM

Ale neřekl jsem ti všechno
Nevím to ani o sobě

To jen Michalové Máchové
se holedbají
že zvěděli vše
Dokonce i to
co bylo řečeno či mlčeno
mezi umírajícím a zpovědníkem
natož Zpovědníkem

Nejbližší další výslech
bude před serafínským tribunálem

Je nám zapověděno pochopit
tvář archanděla Michaela
Nedokázali bychom na ni byť jen popatřit

Dokonce ani na Tvář
bližního našeho Michala Máchy

Je to zapečetěné tajemství

A ž  t a m

ve 3 hodiny v noci na 24. XI. 1987

(Král Lír a jiné básně, 1987-, 1999)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist