Josef Straka


MĚSTO KASSEL

A potom zase vlaky, kterými se přejíždí do jiných čtvrtí končících jmény heim a berg. Slova jsou brána v potaz, avšak rychle mizí v beztvarém otupění. Schází se pak cestou mezi domy. Ta cesta je široká jen natolik, aby se v ní vyhnuli dva cyklisté. Ti se také vzápětí vynořují z mlhy, zdali je opravdová nebo pouze v tvé mysli, nezkoumáš. Jejich tschuss jsou poslední slyšené slova toho dne. Ještě zaslechneš zaskřípění pedálů a pak ne hrůzné, ale velmi podivné ticho. Odemykáš klíčem, který za pár hodin, ráno, budeš muset vrátit. Dunivý zvuk schodů v tobě vyvolává mrazení.

(Hotel Bristol, 1999-2003, 2004)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist