Karel Toman


PODZIM

Hle, stříbrná hvězda
v modřínech tryskla na pokraji lesa.
A zádumčivý večer závoj stáh'
na svět i duše.

Kdes v pustnoucí vile
alt vroucí zpívá. Výsklo ve mně srdce.
Oh, hnědé oči, vlasy rozjiskřené,
vášnivé vlasy!

Jak stisk' by mi hrdlo
kdos cizí silnou rukou (listí padá)
a do uší mi křičel vysměvačně:
Quijote, amen.

(Torzo života, 1902)


STARÁ ALEGORIE PODZIMU

Rozmarný zlatník listy vytepal
ze zlata, bronzu, ze zamžené mědi,
je do trav rozhodil a větrům, dětem dal,
k hrám jejich zasněn hledí.

V měsíčných nocech, starý hudebník,
pro rozkoš hraje, střídá housle s flétnou
a hraje milencům a chytá ptáků vzlyk,
když výškou k jihu létnou.

A básník soucitný, jenž ztavil křeč
zrad, žalů, zklamání, jež srdce drtí,
na rosu rytmickou a v křišťálovou řeč,
sní o smíření v smrti.

(Sluneční hodiny, 1913)


ZIMA

Nad přátelstvími, nad láskami
břečťany temné hrobkami se klenou,
až přijde večer a jsme sami.

K dalekým hrobům vzpomínky se ženou
z prochladlé jizby zavátými poli,
však srdce mlčí, srdce bolí.

Samota zná jen jednu melodii,
jediná píseň osiřele padá
v šum větrů, které v okna bijí.

Tvé jaro? Léto? Zkřehlá snět
na okno ťuká, plachá snítka mladá.
A ty ji poceluješ v odpověď.

(Hlas ticha, 1923)


VERŠE

Kam došli jste kdo? V záři hvězd
pod cizím nebem bloudili jsme spolu,
snílkové z jiných dob.

Vzpomínám. Střecha má mi drahá jest
jak rodná země,
jež dává rytmus mému srdci.

Je na konci všech cest
buď domov, nemocnice, vězení,
anebo hrob.

(Stoletý kalendář, 1926)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist