Miloš Vacík


SLOVO

Je bůhvíkolikátá hodina
tmy
          Zhaslé louče
                            Ticha
tak úplného že pád slzy
je dunivý tomtom
              co noc roztíná

Takové ticho
              v jaké zcepeněly
všechny zpěvy
                  kvodlibet světa
Asynchronní chod srdcí
neslyšet Zadrhlý
          V sousoší zkamenělý

Neskřípí mráz pod patou
                      Nestoupá
dřevěný krok po půlnočních
              schodech k zvonici
mého hladného srdce Zvonu
                          puklého
ranou ticha

Tak naslouchám
                      Tmě a sobě
Nastavený všem kladivům
V železech mlčí
                Když náhle
šeptem slyším
              Tatínku...

(Křiky nářky ticha, 1995)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist