Jaroslav Vanča


KAMÝK

...
Opouštím hrad s osmerým otočením
náš cíl je Kalvárie, kde tři kříže stojí
zdravíce po staletí lodě na Labi
hladové jako přesycené
pokladem pokradeným z Kamýka
Mí synci hladoví, vás se to netýká
žvýkáte chleby své každý pod svým křížem
pod dřevem rozpukaným sluncem, větrem, deštěm
jež náruč rozevírá, jako by chtělo ještě

Zestárl jsem, jsem plný nepohodlí
za náklad loďky své se nevěřícně modlím
k čemu jsem poezii, k čemu vlastním dětem
i kříž na mne vybyl nejdále k půlnoci
jsem jaký jsem, mí synci sami bděte

S náručí rozevřenou, za všechny tvrdě snící
Takovým jsem vám, fotrem po pravici...

(úryvek)

(Hrady spatřené, 1994)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist