Timotheus Vodička


KAŽDÉHO DNE TROCHU UMÍRÁM

Každého dne trochu umírám
a žiji smrtí svou a hynu tím,
že neumírám.


Když přichází soumrak nocí beze sna, plný otázek, netaž se, srdce,
proč ještě žiješ, když jen smrt chybí k vyrovnání položek má dáti dal,
když není místa naší pouti, kde by nebyla vtištěna naše šlépěj, a není
rukou, jež by se držely stromu života... Ó vím, a ty víš, že byly uťaty
obě, levice tělesné lásky i pravice dokonalé cesty, už dávno plameným
                                                                        mečem milosrdenství,
a vím, a ty víš, že není třeba znát každou odpověď, protože jest Ten, který ví.
A když se otáže někdo z těch, kdo neznají bolest vyťatého kmene –
ó stromy napřímené zemí, oblohou, smíchem dítěte, zpěvem ptáka! –
když se otáže, jak může žít odříznutá větev, odpověz: ne svými ústy –
                                                                        je pravda –
piji ze zdroje, ne svýma rukama se držím stromu života, ne ze své vůle,
vracím se zpět od zamčené zahrady smrti své do této smrti
života; to cizí ruka
mi zavelela zpět, když prošla má lhůta; náhle
a nezvučně strašným tichem své síly změnila póly, otočila
šachovnici, změnila položky má dáti dal – a já
poslušen tajemného rozkazu, neptám se proč, ale žiji
ne svůj život, nemoha zemřít smrtí svou; ba, žiji
svým životem k smrti své, pokud umírám tomuto propůjčenému,
a umírám svému životu, pokud žiji tomuto propůjčenému,
umírám poněkud každým dnem, který přináší sladkost ne mou,
umírám každou věcí, jež přichází ke mně, ne má,
a to je vše, co vím.

A neptej se, srdce, a nedbej tíhy, vždyť to je naše
společná radost, vědět, že máme dát vše, i smrt, ne jenom život,
a neptat se, proč, a poslechnout a odříci se smrti své.

(z antologie Krajiny milosti, 1994)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist