Jaroslav Vrchlický


METEMPSYCHOSIS

Tak často zdá se mojí duši spící,
že věků proudem, nesen křídlem změny,
jsem vesmírem plul, byl jsem zamyšlený
kdys menhir, vlna, strom, pták zpívající.

A různých těchto tvarů po stupnici
jsem v člověku pak procit, vyplašený
jak z hnízda pták, v svět padla z duše ženy
má duše trpící a milující.

Dřív prostě žil jsem. S bolestí však láska
je znamení, že k stupni poslednímu
jsem došel proměn svých; jsem bližší cíle:

Juž buď se božství odhalí mně maska
a jasně uzřím, co teď tuším v dýmu,
neb zcela zhynu v bezdno zpět se chýle.

(Sonety samotáře, 1885)


UMLKÁM

Umlkám, jako zmlká pták,
jen v houštině to tikne,
a večer pak a noc a mrak,
a svět již tichu zvykne.

Však až se jitro navrátí
ve květech, vůni, paprscích,
již jiní budou zpívati –
Kdož zví, že já jsem ztich?

(Zlatý prach, 1887)


ZIMNÍ HVĚZDY

V těch zimních nocích jinak hvězdy svítí
než v létě, vzduch kdy těžký vůněmi,
tak vysoko, tak vzdáleně se třpytí,
tak mrazivě, tak cize nad zemí.

Ach, milenců k nim vlídný poměr milý,
kdy hrály jiskrami skrz lupení
do loubí jasmínových v sladké chvíli!
Teď v závěj zří a vlhké kamení.

Teď jedině na slzy vzpomínají,
jež mrznou chudým v hladu na tváři.
Po věcích, až se světy ztroskotají,
v tvář prázdné zemi takto zazáří.

(Okna v bouři, 1894)


SEN

Mně zdál se divný, divný sen,
v něm celý byl jsem utopen,
že v šer, kdy pěli kohouti,
jej nemoh jsem si z očí vymnouti.

Kdos umřel mi, kdos nejbližší...
Ach, kdy se srdce utiší?
Kdo byl to jen, zda matka, druh?
Já nerozeznal v moři dojmů, tuch.

Den celý v tomto vědomí
jsem bloudil, pln té pohromy,
den celý čekal zprávy zlé
až z konce světa, z dálky odlehlé.

A tíha zůstala a rmut,
ač celý sen byl pouhý blud;
mně zdálo se, za tento žal
že v budoucnu cos jsem si odpykal.

(Meč Damoklův, 1913)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist