Vilém Závada


VEČER NA POČÁTKU VÁLKY

Měsíční světlo mi chřupe pod šlépějí.
Vznáším se lehce jako stín a tich.
Vyklovány oči domů v šatech vypůjčených. Důlky se tmějí
a bezmezný žal mi zadrhuje v hrdle smích.

Vysáto vše zpod oblohy, zpod vývěvy,
úzkostným dechem zadýchané.
Jen pěšiny se vinou zaprášené, opuštěné jak trudné zpěvy.
Ubohá vesničko, chtěl bych ti uhádnout z dlaně.

(Panychida, 1927)


VZDECH

Ó temné století osvěcované ohni války
Blesky mě vysvlékly a metají svůj los
Vítr se nezvedl by dones výkřik v dálky
a zplihly duše hadrné když plivl kdos

Uprchne štika s udicí a dožije se stáří
My spolkli vnadidla a unikáme staletí
Bože v tvých ranách svět se raduje a září
V našich se ukrývá aspoň jak v doupěti

(Hradní věž, 1940)


STRUSKY

Na obloze stříbrná struska hvězd,
dole železná struska z hutí.
Co země přijala ohnivý křest,
je lidský život temné žhnutí.

Mně doluje se v něm už stále tíž,
můj duch není důl povrchový.
Čím ke žhavému středu země blíž,
tím těžší kameny i kovy.

Ať hlava klesá k zemi únavou,
ať nad ní černá noc se stmívá,
mé srdce vylévá zář krvavou
a v ohni vlastním uhořívá.

(Polní kvítí, 1955)


NA PRAHU ZEMĚ

...
Vypadne jednou z řad a zůstane už ležet
s tváří k hvězdám a s nosem zašpičatělým
jak hlava ptáka zmrzlého v letu

Podváží mu bradu a zatlačí mu oči
aby se jim ve snu pořád nezjevoval
ten rozšklebený jícen nicoty
ty strašně vyceněné zuby smrti
a ten sloup zraků trčících do prázdna

Ve chvíli zpopelaví obličej šedivý
Přimrzne na něm vědoucí úsměv mrtvých
s vznešenou natrpklostí olivy
a s kapkou pohrdání v urozeném srdci

Uzavřou v rakvi život nedožitý
Přiklopí víkem život nedovršený
Ztratí se v mlze a mlha zmizí s ním
Zůstane po něm stezka osamělá
hromádka kostí troška popela
Přeletí nad ní vítr a pohrdavě hvízdne

Odejde stařec když ve smrti se najde
Schoulí se znovu ve vajíčko hrobu
...

(úryvek)


ODLIV

...
Měl jsem rád život skrytý a nemohu žít v skrytu
Měl jsem rád život v ústraní a nemohu žít stranou
Vytržen ze svých vod ztrácím jak ryba živý lesk
Vyvolán na pódium v koktání ztratím svůj hlas

Když sám už nemohu přelézt ani zeď své slabosti
obezdím nakonec kamenné roubení své studně
a sám se ohradím ve světle pokoje
abych se neztratil jak vyschlá řeka v písku
a nevyvanul ve větru jako dým

abych jak slunce na vodách
zachytil aspoň záblesky
věčně vypínaného a přerušovaného bytí
otiskl si je v srdci a poslal zase dál

(úryvek)

(Na prahu, 1970)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist