Ladislav Zedník


ZAHRADA S JABLONĚMI A DVĚMA KŘESLY

Hliněné střepy,
jako by někdo drtil kostru pole, vzduch
nadívaný koroptvemi...; jabloně
vylily se do zahrady – té,
jíž opadaly ploty.

Po hřebeni kopce,
jenž si ke hřbetu přičesal zvlhlou srst,
jsme přišli – ty a já –
ale ještě dříve,
               vlastně vždy,
když déšť Berounce zlomil oči,
cosi nás vyhlíželo z říčních teras
                               a my
byli jen součtem živlů
                       v dutém
uzlu smyslu
               v těch dobách,
kdy tu mozoly rostly ze záhonů
a naše místo zde
bylo prázdné.

(almanach Cestou, 2003)

@

Vrh křídel
antologie české poezie
TOPlist TOPlist