Ediční poznámka

Přítomný soubor je výborem z básnických sbírek básníka a prozaika Jana Opolského (1875–1942) Svět smutných (1899), Klekání (1900), Jedy a léky (1901), Pod tíhou života (1909), Dědictví (1923), Hory a doly a lesy (1931) a Čtení z hvězd a obelisků (1936). Snažil jsem se soustředit na tu část autorova díla, kterou pokládám za živou a přitom méně známou; stranou jsou proto ponechány Opolského krátké prózy, reprezentativně zastoupené ve výboru Představení v soumraku (1968), a několik dalších sbírek básní. Název Sám všechen život býti je převzat z básně Konec balady ze sbírky Svět smutných.

Při přípravě výboru jsem vycházel z prvních (a jediných) vydání sbírek, k pozdějším otiskům textů jsem nepřihlížel. Do podoby textů jsem zasahoval pouze minimálně a s výjimkou tiskových chyb a případů, kdy by zachování původního znění mohlo působit rušivě nebo komicky, je nepřizpůsoboval současným pravopisným zvyklostem. V několika případech jsem upravil chybějící nebo chybnou interpunkci, upravil psaní jako by / jakoby a odstranil zdvojení písmen tam, kde je současná čeština neužívá (balada m. ballada, postilu m. postillu, přisátou m. přissátou, viníka m. vinníka, pasivnosti m. passivnosti, apod.). Básně jsou řazeny chronologicky podle roků vydání sbírek, v nichž byly otištěny.

Báseň Reflex ze sbírky Čtení z hvězd a obelisků je pod názvem Vyšla luna tištěna již ve sbírce Hory a doly a lesy; zde zachovávám pozdější, pravděpodobně definitivní variantu.

P. F.

Zapomenuté světlo
edice české poezie

TOPlist TOPlist